Adwent 2022

Adwent 2022 – w drodze z Maryją…

Zapraszam Cię byśmy wchodzili w Adwent razem z Maryją. Dlaczego tak? Wyobraź sobie Maryję, młodą Dziewczynę, do której przychodzi Anioł i mówi Jej, że niebawem przyjdzie Mesjasz i że to Ona Go urodzi. Nie wiem co musiała wtedy myśleć i czuć. Wiem jednak, że potrafiła odpowiedzieć na zaproszenie Boga, bo bardzo dobrze Go znała… Potrafiła rozpoznać Jego głos. Zapraszam Cię dziś do tego, byś pomyślał o Maryi jako swojej Przyjaciółce

Adwent 2022 – modlitwa jest relacją.

Bardzo lubię pewien obraz. Naprzeciw siebie siedzą Jezus i kobieta. Siedzą przy stoliku, pochyleni ku sobie, a ich czoła się ze sobą stykają. Tak Bóg chce dać ci się poznać, bez względu na to, jakie są twoje dotychczasowe doświadczenia. On chce dotknąć twoich myśli, trosk, wyobrażeń, lęków. Chce dotknąć tego, co w tobie i duchowe, i psychiczne, bo jesteś dla Niego całością. Spróbuj sobie to wyobrazić. On i ty –

Przejdź do paska narzędzi